اینستاگرام در راستای بهبود و توسعه هرچه بهتر نرم افزار خود، قابلیت IGTV را در اواخر سال ۲۰۱۹ به نرم افزارش اضافه کرد. IGTV نام قابلیتی است که به کمک آن کاربران میتوانند ویدیو هایی با تایم بیشتر از ۱۰ دقیقه را به صفحه خود در اینستاگرام اضافه کنند. قبل از IGTV، کاربران میبایست ویدیو های خود را نهایتا در ...